Friday, April 20, 2012

Den här bloggposten vaccinerar 95 barn

UNICEF vaccinerar barn i Elfenbenskusten (© UNICEF/Asselin)

Apotek Hjärta stödjer UNICEF i kampen för varenda unge genom att skänka 95 vaccin mot stelkramp för varje blogginlägg som skrivs om kampanjen och pingas på Twingly.  

Om du också vill hjälpa till kan du skriva ett blogginlägg om kampanjen senast den 13:de maj. Mer information om hur du ska göra hittar du här: unicef.se/sprid-budskapet/bloggkampanj

Eller ännu bättre kan du bli Världsförälder och hjälpa barn över hela världen att få vaccin, medicin, rent vatten och utbildning genom att skänka 100 kronor/månad. Du kan anmäla dig här:  unicef.se/bli-varldsforalder

[TRANSLATION: This blog entry will vaccinate 95 children. Apotek Hjärta supports UNICEF in the battle for every child by donating 95 doses of antitetanus vaccine for each blog entry written about the campaign and pinged on Twingly. If you also want to help, you can write a blog entry about the campaign by May 13 at the latest. Or better yet, you can become a Global Parent and help children throughout the world receive vaccines, medicine, clean water and education by donating 100 SEK/month.]

No comments:

Post a Comment